c2i forums

Full Version: CS 1.6 - OpenGL
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Mój CS nie działa z OpenGL, każdy może mi pomóc? Mam ATI Radeon 9200 SE
Przejdź do opcji -> wideo Teraz zobaczysz "renderer" ustawić na "opengl", następnie naciśnij ok lub zastosuj, a twój cs powinien działać poprawnie w opengl
nie jest oparte na bezpośrednim rendererze x? W takim przypadku chcesz się upewnić, że masz najnowszą wersję tego. czyli Directx 9.0c a także, jeśli jest to wideo, na które się on dostanie, możesz spróbować zaktualizować sterowniki karty wideo.
skąd mogę pobrać DirectX 9.0c bez witryny microsft?
Żadna strona z informacjami o microsoftach nie jest pierwszą rzeczą, która przychodzi do głowy, ale zawsze możesz spróbować użyć google lub innych wyszukiwarek, aby szukać alternatywnych witryn. Również nie możesz pobrać ze strony microsofts?
Więc nie. W menu wideo możesz wybrać OpenGL, D3D i oprogramowanie - prawdopodobnie program DirectX, chociaż nigdy tego nie próbowałem.
Download.com ma DX9.0c! Możesz go tam dostać. Przy okazji, i-like-haxxing, masz jedną zabawną sygnaturę! Czy miałeś broń i ręce Photoshopa Snake'a?