c2i forums

Full Version: Czy istnieje jakiś uzasadniony plik .pak?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Jestem ciekawy, czy istnieją legalne pliki pak, takie jak tylko gracze złota i nie ma trawy. Nie chcę insta leczyć i nie rozprzestrzeniać się i gówno w ten sposób.   Dzięki
prawdopodobnie został wykryty. Dokładnie idk. ale to powinno działać do 15.01.18 Kod: https: //www.unknowncheats.me/forum/playerunknown-s-battlegrounds/252456-legit-pak-floor-recoil-grass-gold-players.html
Nie jest trudno rozpakować istniejące i połączyć pożądane struktury w jeden. Tak właśnie zrobiłem, a nawet dodałem parametry DefaultEngine i niepotrzebne pliki, aby zachować wyjątkowość.
Nadal będziesz zbanowany w końcu, jaka jest różnica
Zacytować: Originally Posted by Haaruchi Nadal będziesz zbanowany w końcu, jaka jest różnica Dokładnie, opóźniając to "ostatecznie".
Wykryto