c2i forums

Full Version: Razer Synapse wykrywalny?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Czy możliwe jest wykrycie makra Rapid Fire przez EaC?
Nie, Rapid Fire to bezpieczna zabawa
Nie, używam szybkiego ognia / autoclickera, który klika 100 razy w ciągu sekundy od ponad roku i nie zostałem przez to zbanowany.
Zacytować: Napisał SlantRust Nie, używam szybkiego ognia / autoclickera, który klika 100 razy w ciągu sekundy od ponad roku i nie zostałem przez to zbanowany. Czy odpowiednik logitecha też będzie fajny?
Zacytować: Originally Posted by dantheman182 Czy odpowiednik logitecha też będzie fajny? Nie mam pojęcia, ale wątpię w to.