c2i forums

Full Version: Przesyłaj filmy wideo za pomocą firefox? Windows Media Player.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Zastanawiam się, czy ktoś tu się dowiedział, jak skonfigurować lisa do streamowania filmów za pomocą programu Windows Media Player. Mogę używać IE i robić to, ale nie na FF.
Chcesz korzystać z Windows Media Player, aby pracować w oknie FireFox? Lub Nie chcesz odtwarzać pliku multimedialnego Używając tylko FireFox? Co masz na myśli? Możesz używać IE, ale nie z FireFox ... Nie rozumiem. Czy możesz opublikować zrzut ekranu? Lub opracować nieco więcej?
przeczytaj ten http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?t=206213 może to być odpowiedź szukająca ...
Och, rozumiem, Dobra robota Scruie. : _)
Zacytować: Napisał pierwotnie scruie przeczytaj ten http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?t=206213 może to być odpowiedź szukająca ... Dobrze znajduj scruie dziękuję, również chcę podziękować Anti za poświęcenie czasu na przeczytanie mojego postu.