c2i forums

Full Version: SpellForce: Order Of Dawn
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hej, właśnie zastanawiałem się, czy ktoś stworzył trenera do tej gry lub jeśli jest jeden w rozwoju.   Dzięki
tak, byłoby całkiem fajnie! ta zasada gry !!!
Nie dostaniesz trenera do tej gry z powodu różnych przydziałów pamięci, będzie działać tylko na twoim komputerze, stąd twoje własne edytowane postacie lub infinate mp / energy i tak dalej, dla pojedynczego gracza, a nie dla wielu graczy.