c2i forums

Full Version: Jak zrobić Dupe ???
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Cześć chłopaki , Potrzebuję broni Jestem jak zrobić dupe?
Upuść broń i alt F4.
to działa! świetny!
lol działa miło człowiek alt + f4
lol to naprawdę działa! Polecam wszystkim!
jakiego czasu potrzebuję? pierwsza kropla po tym alt + f4? bardzo szybko lub?
nie znaleziono
+1 dziękuję, działa idealnie!
Nie działa dla mnie wyjaśnić więcej proszę, upuszczam i szybko alt + f4, ale nie dupe
Bez zmartwień, wszyscy jesteście bardzo mile widziani! Musisz upuścić element, a następnie naciśnij Alt + F4, naciśnij i przytrzymaj Alt przez chwilę, a jednocześnie trzymając wciśnięty Alt, naciśnij F4.
Pages: 1 2