c2i forums

Full Version: Manipulować nakładką?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ok, więc po moim zrozumieniu, po tym, jak powiedziano mi, że nakładka, która nie została dodana do białej listy, spowodowałaby, że zostałbyś zbanowany, manipulując białą listą, nie zrobiłbyś tego? Mam na myśli to, że gdybyś wziął na przykład nakładkę = discords i na białej liście działałoby to dobrze? więc w jakiś sposób manipulując nim, będziesz miał niewykryte esp? jeśli tak, jak trudno byłoby to zrobić?
Jestem pewien, że DLL nakładki są sprawdzane pod kątem integralności. Ale możesz napisać scenariusz np. [Nakładka UD] Opierając się na NVIDIA Udostępnij w języku skryptowym
Zacytować: Originally Posted by wlan222 Jestem pewien, że DLL nakładki są sprawdzane pod kątem integralności. Ale możesz napisać scenariusz np. [Nakładka UD] Opierając się na NVIDIA Udostępnij w języku skryptowym więc jest to możliwe?
Zacytować: Napisał BluRabbit więc jest to możliwe? ofc jego możliwe, że jesteś bezmyślnym synem kozła. ffs