c2i forums

Full Version: jak mogę znaleźć serwery nie vac?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
jak mówi tytuł
Wszystkie serwery działają w trybie VAC, chyba że grasz pękniętą wersję rdzy.
Zacytować: Napisał JackD Wszystkie serwery uruchamiają VAC, chyba że grasz emulowaną wersję rdzy. nie, po prostu dołączam do tego, który nie jest wolny: P
Zacytować: Originally Posted by catlover3232 nope Właśnie dołączyłem do tego, który nie jest wolny: P Wszyscy mają VAC. Wszyscy.
Zacytować: Napisał Austinpower1990 Wszystkie mają VAC. Wszyscy. Daj nam znać na serwerze, administrator może uruchamiać niestandardowe pliki serwera. Musimy spamować jego skrzynkę odbiorczą, aby je uzyskać.
Zacytować: Napisał JackD Wszystkie serwery uruchamiają VAC, chyba że grasz emulowaną wersję rdzy. Znalazłem to w ciągu pięciu minut od użycia twojego ESP. : 3
O ile wiem, jeśli chcesz mieć serwer bez vac, to znaczy, że ma esl lub ma boty Wysłane z mojego SAMSUNG-SGH-I997 przy użyciu Tapatalk 2