c2i forums

Full Version: Przyspiesz swój system operacyjny
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Szukałem, czy jest jakikolwiek sposób, aby uczynić twój system OSD szybszym i przyszedł na to. Spróbowałem najpierw 3 kroków i preaty pracy lepiej jak wcześniej.       Kod:   http: //www.computingunleashed.com/speed-up-windows-7-ultimate-guide-to.html   Nic specjalnego, ale mam nadzieję, że to pomoże.
Dziękuję Botex
Cholera, naprawdę spodobała mi się szósta wskazówka