c2i forums

Full Version: Pomoc SDK
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
cześć Znalazłem link https://github.com/pubgsdk/PUBG-SDK. Czy ktoś może wyjaśnić, w jaki sposób PUGE wykorzystuje SDK do PUBG?   Dziękuję
Co...
Niech diabli wezmą wiadomości z Foxa, jak cały zespół innowacji w dziurkach i polach bitewnych popełnił samobójstwo po przeczytaniu tego postu. takie pytanie, dużo wow, samobójstwo jest fajne dmuchnij mnie przy basenie @ Tr3x lol OT: Jasne, jeśli angielski nie jest twoim językiem, spróbuj użyć google translate.