c2i forums

Full Version: Jak zrobić modded lobby z GODLYMODZ v4 MW2EMP
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Przykro mi. Mogę wydawać się noobish, ale dostałem MW2 na PC. i chciałbyś hostować zombie i inne rzeczy dla ludzi?
Możesz użyć wbudowanego modułu ładującego mod 4D1 lub AlterRev. Jeśli jesteś w ruchu, możesz użyć wyzwolenia mw2 przez AgentGod1337, ale możesz zostać zbanowany.