c2i forums

Full Version: Rest IP Ban?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Jeśli zostałem zbanowany z RUST na moim koncie STEAM, czy mogę założyć kolejne konto STEAM i zregenerować RUSTĘ, czy też zostanie on zbanowany również na tym koncie? (Zasadniczo, kupowanie RUSTU ponownie bez hakowania)
Tak, możesz założyć kolejne konto i kupić Rust. Nie będziesz zbanowany na innym koncie, na którym kupiłeś Rusta ponownie.
Dziękuję, doceniam szybką odpowiedź!
Nie ma sposobu, aby odblokować konto za pomocą rdzy? Możesz mi pomóc ?