c2i forums

Full Version: Aura Kingdom - Mov SPD and ROD
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Cześć, wydaje mi się, że to pierwszy wątek w grze Aura Kingdom, podzielę się poniższymi przesunięciami dla hack'a Movement Speed i Rod offset (ten ma na celu zablokowanie paska). Pamiętaj, że jest to przesunięcie z szablonem Cheat Engine.       Kod:   Prędkość ruchu 14 C 10 20 5F8 "game.bin" + 01101DF4     Kod:   Wędka 26C 24 4 "game.bin" + 019046c8