c2i forums

Full Version: Narzędzie Skraata
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Cześć UC! Czułem się i myślę, że powinienem wypuścić to narzędzie dla wszystkich     obejmuje: Edytor plików HOST (wybierasz, gdzie znajduje się twój host) Plik pumper (zwiększa pliki (według MB)) Szyfrowanie tekstu (przydatne do wysyłania tajnych wiadomości wśród znajomych) neutralizator plików (ukryj tajemnice porno przed ludźmi)     Oto kilka zrzutów ekranu:   Ten obraz został przeskalowany. Kliknij ten pasek, aby wyświetlić pełny obraz. Oryginalny obraz ma rozmiar 752 x 370. [godz.]   Ten obraz został przeskalowany. Kliknij ten pasek, aby wyświetlić pełny obraz. Oryginalny obraz ma rozmiar 753 x 370. [godz.]   Ten obraz został przeskalowany. Kliknij ten pasek, aby wyświetlić pełny obraz. Oryginalny obraz ma rozmiar 751 x 370.     Jestem nowy w kodowaniu za pomocą VB.net, więc plik jest plikiem .rar z instalacją i plikami aplikacji razem. (jsyk)   Ściągnij: (wciąż tworząc link) czekać jak 10 minut.
Notatka moderatora (NIMDA) Plik NIE jest zatwierdzony, sprawdź PM.
och, tajemnica: 3