c2i forums

Full Version: Dlaczego ludzie używają zewnętrznej nakładki zamiast haka d3d?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Tytuł. Myślę, że hooking directx jest znacznie lepszy pod względem wydajności. Istnieje mnóstwo niestandardowych aplikacji nakładkowych, a ludzie nie mają zakazu korzystania z nich [Fraps, ShadowPlay itp.]. Dlaczego tego nie zrobić?
Hakowanie może zostać potencjalnie wykryte (tak jak zewnętrzne nakładki). Wykrywanie normalnego jmp jest jednak dość trywialne dla programisty. lub dla vftable: Zacytować: Większość antychatów wykrywa haki VMT na urządzeniu D3D silnika, ale to nie jest to, co chcemy zrobić w każdym razie. Źródło: różne sposoby zahaczania
Zacytować: Napisał Uhrwerk Hakowanie może zostać potencjalnie wykryte (tak jak zewnętrzne nakładki). Wykrywanie normalnego jmp jest jednak dość trywialne dla programisty. lub dla vftable: Źródło: różne sposoby zahaczania Nie sądzę, że to właśnie robi Fraps