c2i forums

Full Version: ZwUnmapViewOfSection, alternatywne API?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Jakie są alternatywy dla ZwUnmapViewOfSection? Nie ma opcji w jądrze32 Szukałem w Google, ale jest pozostawione z pustymi rękami
Co próbujesz zrobić?
Oczywiście jest UnmapViewOfFile w kernel32, ale w zasadzie jest to po prostu wrapper wokół NtUnmapViewOfSection (jedynym dodatkiem jest to, że obsługuje STATUS_INVALID_PAGE_PROTECTION) ... To naprawdę pomoże wiedzieć, co faktycznie próbujesz zrobić.