c2i forums

Full Version: Przybory
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Więc jakie inne narzędzia oprócz OllyDBG, IDA, ReClass, Cheat Engine, HookShark, PDBXtract, PETools. Czy używacie w czasie Reverse Engineering? czegokolwiek mi brakuje? po prostu znudzony i trochę pomyślałem, dlaczego nie zapytać, czego używają inni?
CrySearch ofcourse.
KernelDetective i APIMonitor
Niestandardowe narzędzia! Zrobiłem kilka, które pomogły mi zresetować przesunięcia dla różnych gier, dla których nie mogę zrobić sigsa. Ponadto, zanim wywołałem funkcje wirtualne, takie jak (func_t) vtable [index], stworzyłem narzędzie, które tworzyło wyściełane klasy (coś jak poniżej). Kod: class CLASSNAME {virtual void ukn000 = 0; virtual void ukn001 = 0; virtual void ukn002 = 0; virtual void ukn003 = 0; }
poza tymi, które wymieniono, używam odpornościowego debuggera, drutu rekina, (wyszukiwarka google) <- najszybsza metoda wyszukiwania adresów, jeśli gra nie była dostępna przez jakiś czas - notka boczna "nie czyni cię lepszym w odwracaniu"