c2i forums
Jakieś zainteresowanie zremasterowanymi chams? - Printable Version

+- c2i forums (http://c2i.pl)
+-- Forum: Public (http://c2i.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Call of Duty (http://c2i.pl/forum-3.html)
+--- Thread: Jakieś zainteresowanie zremasterowanymi chams? (/thread-4817.html)Jakieś zainteresowanie zremasterowanymi chams? - n.khang10 - 10-11-2018

Gra jest prawie martwa, ale jeśli jest wystarczająco dużo zainteresowania, wydam coś w styczniu.


RE: Jakieś zainteresowanie zremasterowanymi chams? - robert.crichton1 - 10-11-2018

Coś, co zdecydowanie chciałbym zobaczyć


RE: Jakieś zainteresowanie zremasterowanymi chams? - magnuskonge - 10-11-2018

Oczekiwać