c2i forums
ABB, ABI - Printable Version

+- c2i forums (http://c2i.pl)
+-- Forum: Public (http://c2i.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Software (http://c2i.pl/forum-6.html)
+--- Thread: ABB, ABI (/thread-4818.html)ABB, ABI - nicksha05 - 10-12-2018

cześć mate's Mam pytanie, nie wiem, czy ktoś wie, jak mi pomóc, ale tutaj mam film DVD skopiowany i chcę móc użyć programu, który może przekonwertować go do jednego formatu .avi, tak, żebym mógł zagraj z powrotem na moim komputerze o wielkości około 800 megap ma ktoś ma jakieś pomysły? dzięki.   *EDYTOWAĆ*   Problem rozwiązany użył zrywaka.