c2i forums
Lista plików w folderze do pliku tekstowego? czy jest jakiś program? - Printable Version

+- c2i forums (http://c2i.pl)
+-- Forum: Public (http://c2i.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Software (http://c2i.pl/forum-6.html)
+--- Thread: Lista plików w folderze do pliku tekstowego? czy jest jakiś program? (/thread-5165.html)Lista plików w folderze do pliku tekstowego? czy jest jakiś program? - humairafitri - 11-09-2018

Czy istnieje program, który skanuje wszystkie nazwy plików w określonym folderze i zapisuje nazwy plików w dokumencie tekstowym? Indeksowanie lub tworzenie listy plików w tym określonym folderze?


RE: Lista plików w folderze do pliku tekstowego? czy jest jakiś program? - 129lms - 11-09-2018

Używam printfolderów - robi to, co chcesz - zapisz do .txt lub wydrukuj listę. to jest nagware - w pełni funkcjonalny, ale z rejestracją nagscreen na każdym starcie programu. warto to w mojej opinii. http://pfolders.stratopoint.com/


RE: Lista plików w folderze do pliku tekstowego? czy jest jakiś program? - rdemic - 11-09-2018

dzięki za pomoc