c2i forums
"PUBG" jest renderowany przy pomocy Dx11? - Printable Version

+- c2i forums (http://c2i.pl)
+-- Forum: Public (http://c2i.pl/forum-1.html)
+--- Forum: PUBG (http://c2i.pl/forum-9.html)
+--- Thread: "PUBG" jest renderowany przy pomocy Dx11? (/thread-5439.html)"PUBG" jest renderowany przy pomocy Dx11? - hamidreza102006 - 11-28-2018

"PUBG" jest renderowany przy pomocy Dx11? Albo co? ty mi powiedz?


RE: "PUBG" jest renderowany przy pomocy Dx11? - testi09 - 11-28-2018

1. Przejdź do Google.com 2. Wyszukaj "jaką wersję directx używa do publikacji" 3. Kliknij pierwszy link (https://pubg.gamepedia.com/System_Requirements) 4. Przenieś oczy do pola z napisem "DirectX".