Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
crayyp esp w serwerze testowym
#1
Wersja gry: 3.3.13.3       Kod:   #define GAMEINSTANCE #define LOCALPLAYERARRAY 0x0140 0x0038 0x0000 #define LOCALPLAYER #define LOCALPLAYERPOS #define PLAYERCONTROLLER 0x0030 0x0070 #define PAWN #define PLAYERCAMERAMANAGER 0x0448 0x0428 #define CAMERACACHE #define VIEWPORTCLIENT 0x0058 0x0420 #define PWORLD #define ULEVEL 0x0030 0x0080 #define ACTORCOUNT 0X00B8 #define ACTORARRAY 0x00B0 #define ROOTCOMPONENT 0X0188 #define ACTORPOS 0x0280 #define ACTORID 0x0018 #define ACTORHEALTH 0x1174 #define MESH 0x0410 #define TEAMOBJECT 0x0CF8 #define BONEARRAY 0x0950 #define COMPONENTTOWORLD 0x0270 #define PLAYERSTATE 0x03D0 #define PLAYERNAME 0x03B8 #define CONTROLROTATION 0x03E0 #define EYELOCATION # define LOCALFOV 0x03A0 DWORD_PTR GetEntityList () {if (! mem) return 0; return mem -> RPM <DWORD_PTR> (mem -> RPM <DWORD_PTR> (globalny :: pUWorld + ULEVEL, 0x8) + ACTORARRAY, 0x8); } FCameraCacheEntry GetCameraCache () {FCameraCacheEntry cce; if (! mem) return cce; auto playercontroller = mem -> RPM <DWORD_PTR> (globalny :: pLocalPlayer + PLAYERCONTROLLER, 8); cce = mem -> RPM <FCameraCacheEntry> (mem -> RPM <DWORD_PTR> (playercontroller + PLAYERCAMERAMANAGER, 0x8) + CAMERACACHE, sizeof (FCameraCacheEntry)); // AActor CameraCache return cce; } Void UpdateAddresses () {if (! Mem) return; global :: pUWorld = GetUWorldPtr (); global :: pGameInstance = mem -> RPM <DWORD_PTR> (globalny :: pUWorld + GAMEINSTANCE, 8); global :: pLocalPlayerArray = mem -> RPM <DWORD_PTR> (global :: pGameInstance + LOCALPLAYERARRAY, 8); global :: pLocalPlayer = mem -> RPM <DWORD_PTR> (global :: pLocalPlayerArray + LOCALPLAYER, 8); global :: cameracache = GetCameraCache (); } DWORD_PTR GetUWorldPtr () {if (! Mem) zwraca NULL; global :: pUWorld = mem -> RPM <DWORD_PTR> (mem -> GetBase () + 0x3FC7C60, 8); global :: pGameInstance = mem -> RPM <DWORD_PTR> (globalny :: pUWorld + GAMEINSTANCE, 8); global :: pLocalPlayerArray = mem -> RPM <DWORD_PTR> (global :: pGameInstance + LOCALPLAYERARRAY, 8); global :: pLocalPlayer = mem -> RPM <DWORD_PTR> (global :: pLocalPlayerArray + LOCALPLAYER, 8); global :: pViewportClient = mem -> RPM <DWORD_PTR> (global :: pLocalPlayer + VIEWPORT CLIENT, 8); return mem -> RPM <DWORD_PTR> (global :: pViewportClient + PWORLD, 8); } Std :: string GetNameFromId (int ID) {DWORD_PTR fNamePtr = mem -> RPM <DWORD_PTR> (mem -> RPM <DWORD_PTR> (mem -> GetBase () + 0x3EAA3B8, 0x8) + int (ID / 0x4000) * 8 , 8); // 0x36e8790 DWORD_PTR fName = mem -> RPM <DWORD_PTR> (fNamePtr + 8 * int (ID% 0x4000), 8); char name [64] = {NULL}; if (ReadProcessMemory (mem -> GetHandle (), (LPVOID) (fName + 16), name, sizeof (name) - 2, NULL)! = 0) return std :: string (name); return std :: string ("NULL"); } Void core () {int upoważnienie = mem -> RPM <int> (mem -> RPM <DWORD_PTR> (globalny :: pUWorld + ULEVEL, 0x8) + ACTORCOUNT, 0x4); // PersistentLevel dla (int i = 0; i <uprawnienie do konta; i ++) {ZeroMemory (entityname, sizeof (entityname)); auto entity = mem -> RPM <DWORD_PTR> (enlist + (i * 0x8), 0x8); jeśli (! entity) kontynuuj; jeśli (entity == mem -> RPM <DWORD_PTR> (mem -> RPM <DWORD_PTR> (globalny :: pLocalPlayer + PLAYERCONTROLLER, 0x8) + PAWN, 0x8)) kontynuuj; int id = mem -> RPM <int> (entity + ACTORID, 0x4); if (id == ActorIds [0] || id == ActorIds [1] || id == ActorIds [2] || id == ActorIds [3]) // code here}   if (id == ActorIds [0] || id == ActorIds [1] || id == ActorIds [2] || id == ActorIds [3])   return false, pls powiedz mi, dlaczego dzięki.
Reply
#2
Działa w porządku? Niektórzy próbują?
Reply
#3
Zacytować: Napisał pierwotnie MrFlaxes Działa w porządku? Niektórzy próbują? bez pracy jeśli kod się uruchamia if (id == ActorIds [0] || id == ActorIds [1] || id == ActorIds [2] || id == ActorIds [3]) return false tutaj. naprawiony zapora..
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)