Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
jeszcze jedna prognoza na celowanie (na podstawie bieżącego FPS)
#11
jego Vector3, float TargetPoint [3]; to jest punkt, w którym dostajesz bonepozycję if (! gBot.GetBoneOrigin (targetEnt, TargetPoint, RegisterTag-> j_helmet)) dalej;
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)