c2i forums

Full Version: Jak mogę się zawiesić?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Z grubsza wiem, co robić, po prostu muszę wiedzieć, jak doprowadzić do awarii. Czy ktoś może mi powiedzieć, jak doprowadzić do awarii?
Cóż, przetestuj użycie Alt + F4 lub utwórz program za pomocą klawisza skrótu, który zamyka proces Warz.
Ten obraz został przeskalowany. Kliknij ten pasek, aby wyświetlić pełny obraz. Oryginalny obraz ma rozmiar 1800 x 1049.
Usuń wtyczkę Ethernet / Wi-Fi
Weź kabel energetyczny z gniazda
wyłuskiwanie nullpointer zawsze daje dobre wyniki
Używam jednego z nich
Dzielony przez zero. Pozdrawiam, xC.