c2i forums

Full Version: Przełącznik opóźnienia konsoli Xbox
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Czy ktoś wie, jak ludzie robią lagswitch na xboksie? Podobnie jak ten - https://v.redd.it/y792x6uyj7r11