c2i forums

Full Version: Skompilowany pakiet SDK
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Dzień dobry, Pytałem już w innym temacie, czy ktoś może mi pomóc, ponieważ miałem kilka błędów wtrysku. Niestety nikt nie mógł mi odpowiedzieć, dlaczego gra przestała działać po wstrzyknięciu. Więc jeśli ktoś mógłby przesłać mi swój skompilowany SDK, żeby sprawdzić, czy to z powodu błędnego programowania, czy też coś z zabiciem anticheatu nie zadziałało. Dziękuję Ci
Możesz użyć Elevate Handle dla Battleye. Jeśli nadal się zawiesza, to dlatego, że twoja metoda wtrysku.