c2i forums

Full Version: Czy ktoś zna pokemona TCG Cheat?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
nie autohotkey, coś w stylu zegarków przeciwnika lub coś takiego: S
Mogę sobie wyobrazić, że gdyby coś takiego istniało, zobaczyłbyś ludzi robiących to w Hearthstone: P Zakładając, że karty w ręku będą po stronie serwera, dopóki nie zostaną zagrane. Nie ma powodu, dla którego twój klient potrzebowałby więcej informacji poza tym, ile kart w ręku, oprócz kart po zagraniu, i emotikonów lol.