c2i forums

Full Version: piszczel
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
wszelkie hacki Tibii ...
whats tibia ..... czy to starsza gra ???
Tibia jest dużym mmorpgiem w obszarze Niemiec, jednak nie ma ŻADNYCH RZECZYWISTYCH HAKÓW, tylko thiongs jak auto fisher ect ect ect Jeśli są jakieś hacki, o których nie wiem, Z tego, co słyszę, to niemożliwe do zapłaty (Dunno *) I tam inny temat na ten temat ED: Link do tematu bigg (er) http://www.ucforum.net/showthread.ph...ighlight=tibia i dla voodoo: http://tibia.4players.de/home/index.php?subtopic=news