c2i forums

Full Version: Znalazłem nowe obejście, grałem od początku do końca.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Szukam kogoś ze zaktualizowanymi pakietami, ponieważ grałem bez żadnego pakietu odrzutu.   Jeśli ktokolwiek tutaj może zaktualizować paczki, daj mi znać, że możemy dzielić pomijanie i paczki.