c2i forums

Full Version: wzrost zasobów narodowych hax
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Czy każdy może 1?   prawdopodobnie zhakuje miksturę, która pozwala ci 2 używać kodów pojedynczych graczy   bardzo podobny wiek 2 imperiów   plz pomóż
często przeglądałem internet i stwierdziłem, że są kwoty na rona. ale nie zostały wydane na otwartym rynku ... ale wkurza mnie to wszystko, co dostaje, jest gwałcona na serwerach przez ludzi o głupich zasobach w porównaniu z gospodarką, którą mają.