c2i forums

Full Version: PUBG Ban.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Jeśli dostanę bana w normalnym wydaniu, dostanę się na serwerze testowym?
Tak, zostaniesz zbanowany na serwerze testowym. Będziesz mógł uzyskać dostęp do głównego menu w odróżnieniu od zwykłych serwerów, jednak kiedy wejdziesz do gry, po prostu wyrzuci Cię z gry przed załadowaniem.
Ponowna instalacja Win 10 na tym samym ssd powoduje nowe HWID czy nie?
Zacytować: Oryginalnie wysłane przez k1rra Ponowna instalacja Win 10 na tym samym ssd powoduje nowe HWID czy nie? lol ofc NOT