c2i forums

Full Version: jeśli nie będzie więcej paczek
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Więc jeśli wykryjemy paks teraz boję się ich użyć, co teraz używają ludzie do oszukiwania? Interesują mnie tylko gracze złota lub esp jakiegoś typu.
prywatne z prywatnymi obwodnicami
Pf super ... Nie uda się! Haha, ale pytanie. Mam kilka pakietów aktualizacji, które działają przez około 15 minut. Issnt istnieje sposób na wykorzystanie tych pakietów bez awarii?
Notatka moderatora Dyskusja P2C jest nieunikniona. Wątek zamknięty.