c2i forums

Full Version: Poziomowanie zasilania ...
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Jak przesyłasz pakiety do innych graczy? i co muszę edytować?         {Edytować} Ups, chciałbym dodać, że gra, w którą próbuję osiągnąć poziom mocy, to Gunz-Online
Do edycji pakietów potrzebujesz WPE. Szukaj na forach, ludzie o tym rozmawiali. Zawiera również wirusa, ale ignoruje go ... nie robi nic złego, jak zawsze. Nie jestem pewien odpowiedzi na pierwsze pytanie, ale wierzę, że robi to automatycznie?