c2i forums

Full Version: NO Recoil Macro
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Cześć chłopaki   czy wykryto makra (brak odrzutu)?
wtf))) który?
Zacytować: Wysłany przez pierwotnie trigger2309 Cześć chłopaki czy wykryto makra (brak odrzutu)? jeśli masz na myśli ahk Jeśli publikujesz makro lub pobierasz je ze strony, to tak, ale jeśli chcesz 100% niewykryte umieścić w swoim ahk to: PID: = DllCall ("GetCurrentProcessId") Proces, priorytet,% PID%, wysoki (zmiana PID ahk) i po prostu zrobić to jako plik exe
AHK lub Mouse
Zacytować: Wysłany przez pierwotnie trigger2309 AHK lub Mouse ab AHK powyżej prawdy ab żadnego oprogramowania INmouse, takiego jak a4tech lub logitech, nie będzie i nie będzie z turniejów ofc jak w cs go
Czy znasz kogoś, jak uzyskać zakaz używania tego? Ponieważ PUBG jest trochę drogi
Czy ktoś wie, czy można użyć silnika Steelseries 3 do skryptowania makra, które zmniejsza odrzut? A może mógłbyś użyć swojej pamięci wewnętrznej?