c2i forums

Full Version: "PUBG" dump mem
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Jakiej metody mogę teraz użyć do "zrzutu pamięci"? Nie wiem, jak przyjść Rozpakować ....   Teraz ma powłokę ... Przepraszam mój angielski nie jest zbyt dobry...
Zacytować: Oryginalnie wysłana przez AsaSam Jakiej metody mogę teraz użyć do "zrzutu pamięci"? Nie wiem, jak przyjść Rozpakować .... Teraz ma powłokę ... Przepraszam mój angielski nie jest zbyt dobry... Scylla w x64dbg
Zacytować: Napisał pierwotnie Andre97AS Scylla w x64dbg To. Ale po prostu uruchom grę bezpośrednio - tzn. Znajdź swój plik TslGame.exe, uruchom go, a następnie zrzuć. W przeciwnym razie Battleye będzie cię kłopotał. LUB uruchom go normalnie z pary, ale musisz "net stop beservice" z linii cmd, następnie w Scylla, naprawić adres IAT i zrzut.