c2i forums

Full Version: nowa aktualizacja złamała offsety?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
z jakiegoś dziwnego powodu ta nowa aktualizacja numeru mojego odtwarzacza nie wyświetla się więcej na odtwarzaczu: / używając źródła blueballs, czy coś się zepsuło?
Zacytować: Napisał pierwotnie confirm2 z jakiegoś dziwnego powodu ta nowa aktualizacja numeru mojego odtwarzacza nie wyświetla się więcej na odtwarzaczu: / używając źródła blueballs, czy coś się zepsuło? otwórz rdzę w reklassie i idź do odtwarzacza lokalnego swojego odtwarzacza lokalnego, a następnie znajdź tam swoje zdrowie i bum, w którym znalazłeś offset zdrowotny!