c2i forums

Full Version: OllyDBG pomaga mi złamać moje małe pęknięcie
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witaj, trochę mnie spaprałem:       Kod:   #include <iostream> #include <string> const std :: string CORRECT_SERIAL = "savecode"; int main () {std :: cout << "Wpisz serial:" << std :: endl; std :: string serial = ""; std :: cin >> serial; if (serial == CORRECT_SERIAL) {std :: cout << "Serial jest poprawny!" << std :: endl; } else {std :: cout << "Serial jest niepoprawny!" << std :: endl; } Std :: cin >> serial; }   i próbuję to złamać za pomocą ollydbg.   Co próbowałem:   1. Otwórz Exe i wyszukaj ciągi. Nie działa, nie znalazł żadnych ciągów. 2. Otwórz okno pamięci i wyszukaj ciąg znaków. To się udało, ale teraz nie wiem, co zrobić z tymi informacjami. (Użyłem Alt + M, Ctrl + B)   Co więc robię źle? (Prawdopodobnie wszystko)