c2i forums

Full Version: Lsass z Rustem
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hej,   Próbuję odczytać adres bazowy dla RustClient.exe, ale zauważyłem, że używa UnityPlayer.dll, jak mogę odczytać UnityPlayer.dll przy użyciu lsass?       Kod:   cc. Połączyć (); cc. Ping (); cc. AccuireProcessHandle (Util :: GetProcessIdsByName ("RustClient.exe") [0], 0x1478); Podstawa LPVOID = (LPVOID) cc. GetProcessModuleBase ("RustClient.exe"); Mem :: BaseAddress = base;   Edytuj: naprawione
Zacytować: Napisał SMTXXX Hej, Próbuję odczytać adres bazowy dla RustClient.exe, ale zauważyłem, że używa UnityPlayer.dll, jak mogę odczytać UnityPlayer.dll przy użyciu lsass? Kod: cc. Połączyć (); cc. Ping (); cc. AccuireProcessHandle (Util :: GetProcessIdsByName ("RustClient.exe") [0], 0x1478); Podstawa LPVOID = (LPVOID) cc. GetProcessModuleBase ("RustClient.exe"); Mem :: BaseAddress = base; Edytuj: naprawione Powinieneś także wspomnieć o tym, jak to naprawiłeś, aby inni, którzy napotkają to później, mogli uzyskać pomoc.
Zacytować: Wysłane przez CatalystFTW Powinieneś także wspomnieć o tym, jak to naprawiłeś, aby inni, którzy napotkają to później, mogli uzyskać pomoc. Dla obciążenia modułu put, UnityPlayer.dll.