c2i forums
Visual Basic Trainer? - Printable Version

+- c2i forums (http://c2i.pl)
+-- Forum: Public (http://c2i.pl/forum-1.html)
+--- Forum: MMORPG (http://c2i.pl/forum-7.html)
+--- Thread: Visual Basic Trainer? (/thread-4972.html)Visual Basic Trainer? - famouscrayon - 10-21-2018

Dzień dobry. Niedawno stworzyłem trenera gry za pomocą wizualnego studia podstawowego 2010. Całkowicie go ukończyłem, ale teraz nie mogę się dowiedzieć, w jaki sposób mogę zrobić to w prawdziwym pliku, z którego mogą korzystać inni ludzie?