c2i forums
Skrypty kompensacji rekompensaty są martwe? - Printable Version

+- c2i forums (http://c2i.pl)
+-- Forum: Public (http://c2i.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Rust (http://c2i.pl/forum-4.html)
+--- Thread: Skrypty kompensacji rekompensaty są martwe? (/thread-5251.html)Skrypty kompensacji rekompensaty są martwe? - grandmama43 - 11-15-2018

Czy wszystkie skrypty są już martwe dzięki nowej aktualizacji EAC? Czy musisz zaryzykować zakaz gry, aby z nich skorzystać?


RE: Skrypty kompensacji rekompensaty są martwe? - bollapragadasai - 11-15-2018

W niektórych przypadkach działają, ale nie działają już w pełni.