c2i forums
używanie kodów i odsunięć - Printable Version

+- c2i forums (http://c2i.pl)
+-- Forum: Public (http://c2i.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Call of Duty (http://c2i.pl/forum-3.html)
+--- Thread: używanie kodów i odsunięć (/thread-5278.html)używanie kodów i odsunięć - keelingdana - 11-16-2018

czy ktoś może mi powiedzieć, jak używać kodów i przesunięć, na przykład tych, które znajdują się w sekcji kodu?