Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Symulacja ruchu myszy (aparatu) w grze
#1

Cześć. Zrobiłem podstawowy robot python, który porusza się i uderza w losowych odstępach czasu. Mam jednak problem z symulowaniem ruchu myszy w grze (aparatu).   Próbowałem to zrobić za pomocą funkcji, która powodowałaby, że mysz śledziła linię od punktu do innego, ale nadal nie działa.       Kod:   def trace (x, y): mousex, mousey = win32api. GetCursorPos (), jeśli mousex <x i mousey <y: while mousex <x lub mousey <y: if (mousex <x): mousex + = 1 if (mousey <y): mousey + = 1 ctypes. windll. user32. SetCursorPos (mousex, mousey) elif mousex> x i mousey> y: while mousex> x lub mousey> y: if (mousex> x): mousex - = 1 if (mousey> y): mousey - = 1 ctypes. windll. user32. SetCursorPos (mousex, mousey)   Umieszczenie myszy w punkcie działa dobrze na ekranie lobby i śmierci, ale przeniesienie kamery w grze jest prawie niemożliwe. Trochę utknąłem tutaj. Jeśli ktokolwiek wie, jak to zrobić w innych językach i działaniach stojących za funkcją, która robi to w tych językach, byłoby to bardzo doceniane.
Reply
#2

Wypróbuj SendMessage
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)