Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nowy odszyfrowanie HOOK.
#1

3.8.22.6       Kod:   utratę HOOKJMP (DWORD_PTR GameAddress, DWORD_PTR MyAddress) {bajt JmpCode [] = {0xE9, 0x00 0x00 0x00 0x00}; * (ULONG *) (JmpCode + 1) = MyAddress - GameAddress - sizeof (JmpCode) dz -> WBT (GameAddress, JmpCode, sizeof (JmpCode));} void HOOK () {Baza :: adres skok + = Globalne :: GameBase; bazowa :: nazwa czytać + = Globalne :: GameBase; bazowa :: czytanie kamera + = Globalny GameBase ::; :: bazowa odczytu tablicy + = Globalny GameBase ::; :: I bazowa odczytu + = Globalny :: GameBase; BYTE GNamesCode [] = {72, 139, 193, 72, 163, 0 , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 72, 139, 78, 8, 137, 30, 193, 195, 5}, * (DWORD_PTR *) (GNamesCode + 5) = bazowa :: Przejdź adres + sizeof (GNamesCode) + 5; dz -> (adres bazowy :: skok, GNamesCode, sizeof (GNamesCode)) WBT; HOOKJMP (baza :: adres skoku + sizeof (G NamesCode), Baza :: nazwa czytać + 9) HOOKJMP (podstawa :: nazwa odczytu, podstawa :: adres skoku); Bazy :: = :: Baza pobierania nazwy lokalizacji + sizeof (GNamesCode) + 5 ; CacheNames (); bazowa :: adres skoku = bazowa :: adres skoku + sizeof (GNamesCode) + +20; BYTE CameraCode [] = {72, 139, 193, 72, 163, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 243, 15, 16, 129, 200, 26, 0, 0, 195}, * (DWORD_PTR *) (CameraCode + 5) = bazowa :: adres skoku + sizeof (CameraCode) + 5; mem -> WBT (baza :: skok adres, CameraCode, sizeof (CameraCode)); HOOKJMP (baza :: adres skok + sizeof (CameraCode), Baza :: kamera odczytuje + 8); HOOKJMP (Podstawa: : odczyt aparat Base :: adres skoku) Podstawa Podstawa :: :: = adres pobierania aparat skok + sizeof (CameraCode) + 5; :: adres bazowy skok = bazowa :: adres skoku + sizeof ( CameraCode) + 20; BYTE AAtcorsCode [] = {72, 193, 200, 148, 72, 163, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 72, 193, 200, 175}, * (DWORD_PTR *) (AAtcorsCode + 6) = bazowa :: skok adres + sizeof (AAtcorsCode) + 5; dz -> WBT (baza :: adres skoku, AAtcorsCode, sizeof (AAtcorsCode)); HOOKJMP (baza :: adres skoku + sizeof (AAtcorsCode ) Base :: tablica odczytu + 8), HOOKJMP (baza :: tablica odczytu Base :: adres skoku) Podstawa Podstawa :: :: = pobieranie adresu tablicy skok + sizeof (AAtcorsCode) + 5; skok adres = bazowej podstawy :: :: adres skoku + sizeof (AAtcorsCode) + +20; BYTE LocalPlayerActorsCode [] = {72, 163, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 72, 139 77, 240, 72, 51, 204}, * (DWORD_PTR *) (LocalPlayerActorsCode + 2) = bazowa :: skok adres + sizeof (LocalPlayerActorsCode) + 5; dz -> WBT (baza :: skok , LocalPlayerActorsCode, sizeof (LocalPlayerActorsCode)); HOOKJMP (baza :: adres skok + sizeof (LocalPlayerActorsCode), Baza :: 7 + czytałem); czytam HOOKJMP (podstawa :: Base :: adres jump); podstawa podstawa :: :: = pobierane skoczyć adres + sizeof (LocalPlayerActorsCode) + 5;}
Reply
#2

Czy ktoś może odszyfrować księżycowe tony
Reply
#3

Zacytować: Napisał namazso Czy ktoś może odszyfrować księżycowe tony Musiałem zajrzeć do mojego nieszczelnego kodu źródłowego msvc, odkąd odszyfrowali księżycowe kręgi tam xd
Reply
#4

Czy masz nowe adresy i kody do najnowszej aktualizacji? Czy możesz mi powiedzieć, jak je zdobyć? Ty
Reply
#5

Zacytować: Originally Posted by 18256660 3.8.22.4 Używam "48 8B 4E 08 89 1E C1 C3 05", aby znaleźć gname ........ ale 3.8.22.6 nie może znaleźć adresu hakowania ...
Reply
#6

Co do diabła oznaczają te symbole?
Reply
#7

@ 18256660 Okay, przenoszę go do c # i działa dobrze. ale jak mogę uzyskać adres skoku i nazwęRead address? Nie mam ver.3.8.22.6 exe i nie mogę zrobić sigs dla bieżącego ver. Czy znasz rzeczywiste adresy? Current ver. 3.8.22.7
Reply
#8

Cytat: Originally Posted by pingserv @ 18256660 OK, przenosiłem go do c # i działa dobrze, ale jak mogę uzyskać adres skoku i nazwęRead address? Nie mam ver.3.8.22.6 exe i nie mogę zrobić sigs dla bieżącej wersji. Czy znasz rzeczywiste adresy? Aktualna wersja 3.8.22.7 3.8.22.8 Kod: Stała otrzymaj tablicę "33386134" Stała otrzymaj kamerę, "5627968" Stała się sobą, "22424896" Stała otrzymaj nazwę, "3196322" Array HOOK Byte = {72, 193, 200, 56} Kamera HOOK Byte = {243, 15, 16, 129, 68, 3, 0, 0, 195} I HAK Byte = {72, 139, 77, 240, 72, 51, 204} Nazwa HOOK Byte = {73, 139, 78, 8, 65, 137, 30, 193, 195}
Reply
#9

o mój Boże dlaczego Chińczycy są tacy 2000iq
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)