Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gracz stracił, gdy gracz jest w pojeździe lub spadochronie
#1

Wartość PlayerState ma wartość NULL, gdy gracz jest w pojeździe lub spadochronie. Czy istnieje jakieś rozwiązanie, aby je zdobyć?   Używam APawn -> PlayerState (offset 0x3C0)
Reply
#2

Zacytować: Originally Posted by zksxmk12 Wartość PlayerState ma wartość NULL, gdy gracz jest w pojeździe lub spadochronie. Czy istnieje jakieś rozwiązanie, aby je zdobyć? Używam APawn -> PlayerState (offset 0x3C0) Kod: ATslPlayerState * GetPlayerState (pionek APawna) {if (! Piona) zwraca NULL; if (pionek -> IsA (ATslCharacter :: StaticClass ())) {if ((((ATslCharacter *) pionek) -> IsInVehicle ()) {if (APawn * pVehicle = ((ATslCharacter *) pionek) -> GetVehiclePawn () ) {if (pVehicle -> PlayerState && pVehicle -> PlayerState -> IsA (ATslPlayerState :: StaticClass ())) {return (ATslPlayerState *) pVehicle -> PlayerState; }}} else {if (pionek -> PlayerState && pawn -> PlayerState -> IsA (ATslPlayerState :: StaticClass ())) {return (ATslPlayerState *) pionek -> PlayerState; }}} return NULL; }
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)