Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[Tabela CE] Cheat BlackLight Retribution
#1

Cześć,   Znalazłem to na forum, tabela CE dla BlackLight Retribution.   Ktoś może znaleźć dla niego zastosowanie.       Kod:   <? xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?> <CheatTable CheatEngineTableVersion = "16"> <CheatEntries> <CheatEntry> <ID> 24 </ ID> <Description> "Basic ESP" </ Description> <Opcje moHideChildren = "1" /> <kolor> 80000008 </ Color> <VariableType> Auto asembler Script </ VariableType> <AssemblerScript> [enable] alloc (BasicESP1, 400) rejestrowany indeks (BasicESP1) aobscanmodule (Entry1, BLR.exe, 31 91 D4 00 00 00 89 44 24 04) moduł z etykietą rejestru (Entry1) (Return1) label (OriginalCode1) alloc (BasicESP2, 400) moduł rejestru rejestracyjnego (BasicESP2) aobscanmodule (Entry2, BLR.exe, 83 A6 A0 00 00 00 FE 8B 86 BC 00 00 00) Etykieta rejestru (Entry2) Etykieta (Return2) etykieta (OriginalCode2) (OverWrite2) Etykieta (Check) przydziela (BasicESP3, 400) plik rejestru rejestracyjnego (BasicESP3) aobscanmodule (Entry3, BLR.exe, 81 A6 A0 00 00 00 FF EF FF FF 8B 87 64 24 00 00) Etykieta z etykietą rejestru (Entry3) (Return3) Etykieta z etykietą (OriginalCode3) (OverWrite3) (Storage3) ) etykieta rejestracyjna (Storage3) etykieta (adres) rejestracyjna (adres) //// /////////BLB.GetStackOwnerClass+21B3DF: Pozycja 1: jmp BasicESP1 nop Zwrot1: // BasicESP1: mov [ecx + 000000D4] , 00000003 jmp Return1 OriginalCode1: xor [ecx + 000000D4], edx //// /////// // BLR.AK::StreamMgr::CreateDevice+FF38E: Entry2: jmp BasicESP2 nop nop Return2: // BasicESP2: cmp esi, [Storage3] je Sprawdź jmp OriginalCode2 Sprawdź: cmp [esi + 24], 3F800000 // Beta jne OriginalCode2 cmp [esi + 2C], 3F800000 // Beta jne OriginalCode2 cmp [esi + 34], 3F800000 // Beta jne OriginalCode2 cmp [esi + 0E], 0D36012F // Depots je OverWrite2 cmp [esi + 0E], 0D2E012F // Miny je OverWrite2 cmp [esi + 0E], 0CBF012F // Nazwy je OverWrite2 cmp [esi + 0E], 0DA9012F // Player Dots je OverWrite2 jmp OriginalCode2 OverWrite2: lub dword ptr [esi + 000000A0], 01 // nadpisanie jmp Return2 OriginalCode2: i dword ptr [esi + 000000A0], - 02 jmp Return2 Adresy s: db 00 00 00 00 //// //// //// //BLR.AK::StreamMgr::CreateDevice+D4B9D: Entry3: jmp BasicESP3 nop nop nop nop Return 3: // BasicESP3: mov [ Storage3], esi jmp OriginalCode3 OriginalCode3: i [esi + 000000A0], FFFFEFFF jmp Return3 OverWrite3: nop Storage3: db 00 00 00 00 //// //// //// [disable] dealloc (BasicESP1) unregistersymbol (BasecESP1 ) unregistersymbol (Entry1) dealloc (BasicESP2) unregistersymbol (BasicESP2) unregistersymbol (Entry2) dealloc (BasicESP3) unregistersymbol (BasicESP3) unregistersymbol (Entry3) unregistersymbol (Storage3) unregistersymbol (Address) Entry1: xor [ecx + 000000D4], edx Entry2: i dword ptr [esi + 000000A0], - 02 Entry3: i [esi + 000000A0], FFFFEFFF </ AssemblerScript> </ CheatEntry> <CheatEntry> <ID> 21 </ ID> <Description> "NoSpread" </ Description> < Kolor> 80000008 </ Color> <VariableType> Automatyczny skrypt asemblera </ VariableTyp e> <AssemblerScript> Etykieta [enable] alloc (NoSpread1,100) label (Entry1) label (Return1) (OriginalCode1) (Exit1) //// //// //// BLR.exe + 38AD9: Entry1: jmp NoSpread1 nop nop nop Return1: // NoSpread1: // Korzystanie z porównania struktury cmp [edi-1E4], 3E99999A jne OriginalCode1 cmp [edi-1E0], 3E666666 jne OriginalCode1 cmp [edi-1DC], 3E19999A jne OriginalCode1 jmp Exit1 OriginalCode1: inc [edi] jmp Exit1 Exit1: mov edi, [edi] mov ecx, [esp + 14] jmp Return1 //// ///////// [disable] dealloc (NoSpread1) BLR.exe + 38AD9: inc [edi] mov edi, [edi] mov ecx, [esp + 14] </ AssemblerScript> </ CheatEntry> <CheatEntry> <ID> 11 </ ID> <Description> "NoRecoil" </ Description> <Options moHideChildren = "1" /> <Kolor> 80000008 </ Color> <VariableType> Auto asembler Script </ VariableType> <AssemblerScript> [enable] alloc (NoRecoil, 60) aobscanmodule (RecoilEntry, BLR.exe, 5F F3 0F 1 1 00 5E 59 C2 08 00 CC CC CC CC 51 0F 57 C0 56 8B 74 24 0C C7 05 44 D3 39 01 00 00 00 00 8B 46 18 8B 4E 14 F3 0F 11 44 24 04 0F B6 10 40 89 46 18 8B 14 95 A0 06 3C 01 57 8D 44 24 08 50 56 FF D2 8B 0D 48 D3 39 01 85 C9 74 11 8B 01 8B 15 2C D3 39 01 8B 80 D0 00 00 00 52 FF D0 A1 44 D3 39 01 8B F8 85 C0 75 04 8D 7C 24 08 8B 46 18 0F 57 C0 F3 0F 11 44 24 10 0F B6 10 8D 4C 24 10 40 51 8B 4E 14 89 46 18 8B 14 95 A0 06 3C 01 56 FF D2 FF 46 18 8B 46 18 80 38 41 75 10 8B 4E 14 6A 00 40 56 89 46 18 FF 15 A4 07 3C 01 F3 0F 10 07 F3 0F 5C 44 24 10 8B 44 24 14 F3 0F 11 07 5F F3 0F 11 00 5E 59 C2 08 00 CC CC CC CC 51 0F 57 C0 56 8B 74 24 0C 8B 46 18 8B 4E 14 F3 0F 11 44 24 04 0F B6 10 40 89 46 18 8B 14 95 A0 06 3C 01 8D 44 24 04 50 56 FF D2 FF 46 18 8B 46 18 80 38 41 75 10 8B 4E 14 6A 00 40 56 89 46 18 FF 15 A4 07 3C 01 D9 44 24 04 8B 44 24 10 D9 E1 5E D9) Etykieta rejestru rejestracyjnego (RecoilEntry) (NoRecoil) (Return)
Reply
#2

jak tego używam? i co to robi?
Reply
#3

Jeśli masz kłopot z szybkim przejrzeniem kodu tabeli, oczywiste jest, że jest to ESP, No Recoil i No Spread hack. Jury nadal nie działa, niezależnie od tego, czy działa.
Reply
#4

Zacytować: Originally Posted by skycaptain95 Jeśli masz kłopot z szybkim przejrzeniem kodu tabeli, oczywiste jest, że jest to ESP, No Recoil i No Spread hack. Jury nadal nie działa, niezależnie od tego, czy działa. Zadziałało? Dowolne użycie?
Reply
#5

nie działa.
Reply
#6

Och, patrz, rozpoznaję ten kod ... To działa, podpisy były po prostu gówno i łatwo się zepsuły. Haki są głupio umieszczone, a logika jest zapchana, ale działa. Naprawianie nie powinno być trudne, po prostu patrząc na kod, możesz znaleźć to, co powinien, a następnie znaleźć nowe znaki dla funkcji, które były podpięte. To demo, które zrobiłem z nieco wcześniejszej wersji tego, jak już powiedziałem, jest pełne błędów; awarie po około 20 minutach, nazwy członków zespołu znikają, ikony nie są tego samego koloru co zespół .... www.youtube.com/watch?v=DkD-HKgxll
Reply
#7

Wszystko działa z wyjątkiem No Recoil, nie mogę go włączyć / zaznaczyć Dziękuję za udostępnienie.
Reply
#8

sooo nie ożywić?
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)